Nti Cronwallin kellarisurma.

Katsokaa videoyhteenveto tilanteesta ja kirjautukaa vasta tämän jälkeen peliin.