Voidaksemme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Yksityisyytesi on meille tärkeä ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

diy-escapegames.com toimi Escape Room Helsingin toimeesta ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pyydämme sinua lukemaan tietosuojaselosteemme huolellisesti ennen kuin käytät verkkosivujamme tai rekisteröidyt palveluidemme käyttäjäksi.

Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ja henkilötietojesi käsittelyn, kun käytät verkkosivustoamme diy-escapegames.com, täytät verkkosivuillamme varaustietoja, tilaat uutiskirjeen tai kun muilla tavoin luovutat meille henkilötietojasi.

Rekisterin virallinen nimi on Escape Room Helsinki asiakasrekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii InRoos Oy y-2077484-7, Fabianinkatu 23, 00130 Helsinki. Puh: 010 323 5732, S-posti: contact@escaperoom.fi, yhteyshenkilö Virgo Karp. Rekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Escape Room Helsingin asiakas- ja markkinointirekisterinä.

Escape Room Helsingin verkkosivut sisältävät linkkejä muille sivuille. Escape Room Helsinki ei vastaa näiden sivujen sisällöstä.

MITÄ HENKILÖTIETOJA SINUSTA KERÄTÄÄN JA MISTÄ TIEDOT SAADAAN?

Escape Room Helsingin asiakasrekisteriin on mahdollista rekisteröityä uutiskirjeen tilaajaksi verkkosivujemme kautta pelkällä nimellä ja sähköpostiosoitteella. Asiakassuhteen perusteella rekisteriin tallennetaan henkilön antama nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja varaustiedot kuten pelin nimi, aika, suoritettu maksu ja maksutapa sekä aikaleima varauksesta. Asiakkaanamme jätät itse omat tietosi varausjärjestelmäämme.

Syöttämällä henkilötietoja verkkosivujemme lomakkeisiin tai käyttäjän muuten ilmoittaessa henkilötietojaan, käyttäjä hyväksyy henkilötietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ja tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

MILLÄ PERUSTEELLA HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

Escape Room Helsinki kerää ja käyttää henkilötietoja varaustietojen käsittelyyn, asiakassuhteen hoitamiseen, palautteen saamiseen sekä suoramarkkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme asiakassuhteissa, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen. Käsittelemme henkilötietoja myös suostumukseesi perustuen. Palveluidemme toteuttaminen ja varausten tekeminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Ellet hyväksy tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä ehtoja, emme pysty palveluita tarjoamaan.

KUKA TIETOJASI KÄSITTELEE JA LUOVUTETAANKO TIETOJASI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee henkilöstömme tehtäviään ja palveluita täyttäessään. Palveluiden toteuttamiseksi henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Henkilötietoja siirrettäessä pyrimme varmistamaan, että henkilötiedot siirretään ja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.

LUOVUTETAANKO TIETOJASI EU:N ULKOPUOLELLE?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansiin maihin.

KAUANKO HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Escape Room Helsinki ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Pyrimme päivittämään aktiivisesti tietojasi ja henkilörekisteriämme.

MITEN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN JA SUOJATAAN?

Escape Room Helsinki säilyttää henkilötietoja palvelimella, joka on alan yleisten periaatteiden mukaisesti suojattu salasanoin, käyttäjätunnuksin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriin pääsee henkilökuntamme henkilökohtaisilla tunnuksilla. Peliohjaajilla on oikeus nähdä rekisterin tietoja varauskohtaisesti, mutta heillä ei ole oikeutta tietoja muuttaa. Organisaation ulkopuolelta henkilötietoihin pääsevät käsiksi rekisterin ylläpitäjät ja kehittäjät, joilla on omat henkilökohtaiset tunnukset. Escape Room Helsingin keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville siten kuin tässä tietosuojaselosteessa on esitetty.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Pyynnön voit osoittaa sähköpostitse contact@escaperoom.fi osoitteeseen.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Escape Room Helsingille paikkansapitävää tietoa.

PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

OIKEUS SAADA VIRHEET KORJATUKSI

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

OIKEUS KIELTÄÄ SUORAMARKKINOINTI

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@escaperoom.fi tai perumalla uutiskirjeen tilauksen markkinointiviestin kautta.

OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

OIKEUS SAADA TIEDOT SIIRRETYKSI

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Voit milloin tahansa tarkistaa henkilötietosi ja niiden oikeellisuuden ottamalla yhteyttä Escape Room Helsinkiin. Escape Room Helsinki korjaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet tiedot. Voit pyyttää Escape Room Helsinkiä poistamaan henkilötietosi rekisteristä ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Pyynnon tehdessäni pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Henkilötietoihin liittyvissä asioissa pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä.
Yhteystiedot: Virgo Karp, Puh: 0103235732, contact@escaperoom.fi.